Виш програмски службеник (СПО)

СПО е службеник во државната администрација (ресорни министерства/институции кориснички на ИПА) задолжени за техничко спроведување на проектите финансирани од ИПА.