IPA Operational Programme for Regional Development 2007-2013

 

Transcript

Музика

37 милиони евра за подобрување на железничката инфрасруктура долж пан европските коридори.

Реконструирани железнички станици, обновени железнички пруги на три делници и воведување на телекомуникациски систем за следење на возовите.

Проекти за железничко поврзување со Алабанија, Грција и Бугарија.

210 милиони евра за доизградба на делница од коридорот 10.

38,8 милиони евра за рехабилитација на патните делници по должината на коридорите 10 и 10Д.

17 милиони евра за изградба на пречистителна станица за отпадни води и доизградба и обнова на канализациската мрежа во Прилеп.

Подготовка на техничка документација за градба и за изградба на пречистителни станици и канализациски мрежи.

7 милиони евра за воспоставување на одржливи системи на управување со отпадот за источниот плански регион и за североисточниот плански регион.

Оперативната програма за регионален развој е кофинансирана од Европската Унија и Македонската
Влада.

Повеќе информации на oprd.gov.mk