Вести

Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Назин на проект: Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце Оглас број: NEAR/SKP/2020/EA-LOP/0065 Министерството за финансии, Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФСД), Скопје, Северна [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Воспоставената „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“ во Министерството за финансии е одговорна за децентрализирано управување со средствата од ИПА во рамки на секторот развој на човечки ресурси, согласно легислативата на Инструментот [… Поопширно]

Набавка на прилагодено возило за превоз на осудени / притворени лица

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на прилагодено возило за превоз на осудени / притворени лица – EuropeAid/139910/ID/SUP/MK со финансиска помош од ИПА фондовите [… Поопширно]

Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Назин на проект: Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда Оглас број: EuropeAid/139898/ID/SUP/MK Секторот за централно [… Поопширно]

Адаптација/реновирање на канцелариите на Основното јавно обвинителство

Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии има намера да додели договор за изведба на градежни работи “Адаптација/реновирање на канцелариите на Основното јавно обвинителство”. Договорот е поделен во два лота и тоа: Лот 1 – [… Поопширно]

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА Компонента 1), во јануари 2018, конзорциумот Еволуксер во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со имплементација на проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“ финансиран од страна [… Поопширно]

Изградба на судница во рамки на затворот во Идризово и реконструкција на затворот во Битола

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за „Изградба на судница во рамки на затворот [… Поопширно]

Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор

Реф.бр. EuropeAid/159-467/ID/ACT/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори во рамки на Министерството за финансии со седиште на ул. Даме Груев бр.12, 1000 Скопје, објавува повик за доставување на проектни предлози во следниве области: Поддршка на граѓанскиот сектор за [… Поопширно]

Склучени договори за проектите финансирани во рамки на Националната програма за помош при транзиција и градење на институциите (ТАИБ) за 2013 година

Крајниот рок за склучување на договорите за проектите финансирани во рамки на Националната програма за помош при транзиција и градење на институциите (ТАИБ) за 2013 година заврши на 19 декември 2017 година. Во рамки на овој рок, Секторот за централно [… Поопширно]

"We Believe in You, We Invest in You, EU for YOU!" - Major Event and Project Fair on EU Funded Programme for Employment, Education and Social Inclusion"Веруваме во тебе, инвестираме во тебе, ЕУ за тебе!" - Главен настан и саем на проекти на Програмата  за вработување, образование и социјална инклузија финансирана од ЕУ

“Веруваме во тебе, инвестираме во тебе, ЕУ за тебе!” – Главен настан и саем на проекти на Програмата за вработување, образование и социјална инклузија финансирана од ЕУ

На 4 декември 2017 година, Премиерот на Владата на Република Македонија, г-дин Зоран Заев заедно со Амбасадорот на Европската Унија и Шеф на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, г-дин Самуел Жбогар и Министерот за финансии на Република Македонија, г-дин [… Поопширно]