Вести

„Доградба и подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на Граничниот Премин Табановце”

Стандардно огласување за локални публикации на локални отворени тендерски постапки „Доградба и подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на Граничниот Премин Табановце ” EuropeAid/138072/ID/WKS/MK Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии има намера [… Поопширно]

Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци

Референтен број: EuropeAid/137260/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци со финансиска помош од ИПА фондовите [… Поопширно]

Kick-off event of the Twinning project “Developing an advanced intelligence gathering and analysis system in the fight against organised crime” MK-11-IB-JH-01Почетен настан за отворање на твининг проектот „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“ MK-11-IB-JH-01

Почетен настан за отворање на твининг проектот „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“ MK-11-IB-JH-01

    Официјалното отпочнување на твининг проектот финансиран од ЕУ „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“, се одржа во ЕУ Инфо центарот, на 9ти октомври 2015 (петок), во 11:00 часот. [… Поопширно]

Official start of the Service project “Promoting Social Inclusion Services” EuropeAid/135847/IH/SER/MK

(English) Official start of the Service project “Promoting Social Inclusion Services” EuropeAid/135847/IH/SER/MK

Простете, овој запис е достапен само на English.

Набавка на хардвер, софтвер и друга опрема/предмети за веб-базирани системи за Министерството за правда EuropeAid/137569/SUP/ID/MK

Набавка на хардвер, софтвер и друга опрема/предмети за веб-базирани системи за Министерството за правда EuropeAid/137569/SUP/ID/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на хардвер, софтвер [… Поопширно]

Објава на локален тендер за Набавка на опрема за имплементација на Директивата за индустриска емисија и NATURA 2000, EuropeAid/137306/ID/SUP/MK

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за имплементацијата на Директивата за индустриска емисија и NATURA 2000 со финансиска помош од ИПА фондовите [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – ИПА КОМПОНЕНТА 4 ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии, врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, [… Поопширно]

Објава на локален тендер за изведба на Градежни работи за „Реконструкција и поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација за одредени клучки по Коридорот 10 и на делниците од клучка Хиподром до клучка Миладиновци и од клучка Хиподром до клучка Петровец“, EuropeAid/136563/ID/WKS/MK

Секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии има намера да додели договор за изведба на работи за Реконструкција и поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација за одредени клучки по Коридорот 10 и на делниците од [… Поопширно]

Final closing event for the project “Strengthening the administrative capacities of the Energy Department in the Ministry of Economy and the Energy Agency”Завршен настан на проектот “Зајакнување на административните капацитети на секторот за енергетика во Министерството за економија и Агенцијата за енергетика”

Завршен настан на проектот “Зајакнување на административните капацитети на секторот за енергетика во Министерството за економија и Агенцијата за енергетика”

Завршниот настан на проектот “Зајакнување на административните капацитети на секторот за енергетика во Министерството за економија и Агенцијата за енергетика”, се одржа во четврток, 13 август во 10 часот во хотел Холидеј Ин, Скопје. На настанот се обратија г-н Беким [… Поопширно]

Twining project “Harmonization of the legislation and procedures with the acquis and EU best practice related to excise"

(English) Twining project “Harmonization of the legislation and procedures with the acquis and EU best practice related to excise”

Простете, овој запис е достапен само на English.