Оглас за вработување: Помошник-преведувач на постојан твининг советник

ЕУ Твининг проектот “Further development of the capacities for crime scene investigation”, MK 14 IPA JH 01 17

има потреба од ангажирање на

1. Помошник на постојаниот твининг советник
2. Преведувач

Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток на проектот: декември 2017/ јануари 2018)
Локација: Скопје
Краен рок за аплицирање: 25.09.2017

Услови за работа – Помошник на постојаниот твининг советник
Услови за работа – Преведувач