Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник

ЕУ Твининг проектот “Понатамошно унапредување на административните капацитети и ефикасноста на надворешната ревизија на Државниот завод за ревизија“, MK 13 IPA FI 01 17 R

има потреба од ангажирање на

1. Помошник на постојаниот твининг советник

Период на вработување: 18 месеци (индикативен датум за почеток на проектот: март 2018)
Локација: Државен завод за ревизија, Скопје
Краен рок за аплицирање: 07.03.2018

Услови за работа – Помошник на постојаниот твининг советник