Ослас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

 

ЕУ Твининг проектотЗајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на заштита на природата“, MK 13 IPA EN 02 17

 

има потреба од ангажирање на

 

1. Помошник на постојаниот твининг советник
2. Преведувач

 

Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток на проектот: ноември 2017)
Локација: Министертво за животна средина и просторно планирање, Скопје
Краен рок за аплицирање: 20.09.2017