Оглас за вработување: Преведувач

Твининг проект

“Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” Реф.Бр: MK 13 IPA SO 02 15

има потреба од ангажирање на: Преведувач

Период на вработување: 3 месеци (индикативен период: 21 јули 2017 до 17 октомври 2017)
Локација: Министерство за образование и наука, Св.Кирил и Методиј бр.54, 1000 Скопје
Краен рок за аплицирање: 20 јули 2017 – 12:00 часот

Услови за работа