Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент

Твининг проект ИПА 2014 „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба” (MK 14 IPA JH 02 18)
има потреба од ангажирање на:
1. Асистент на постојаниот твининг советник
2. Јазичен асистент на постојаниот твининг советник
Период на вработување: 21 месец
Локација: Министерство за правда, Скопје
Краен рок за аплицирање: 07.09.2018

Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник
Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник